Tính chất của thông tin hiển thị

Nội dung hiển thị trên website chủ yếu là các dịch vụ liên quan đến bằng lái xe các hạng mà Thái Việt cung cấp. Ngoài ra, các thông tin liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của các học viên cũng được cung cấp trên website.

Trang website tuyệt đối không đăng tải nội dung thông tin liên quan đến:

 • Nội dung bạo lực
 • Nội dung nhạy cảm dành cho người lớn
 • Nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm
 • Nội dung có liên quan đến chất kích thích như cần sa, ma tuý,…
 • Nội dung có liên quan đến rượu bia, thuốc lá,…
 • Nội dung về đánh cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính
 • Nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước hoặc bôi xấu người khác
 • Nội dung liên quan đến vũ khí
 • Nội dung bất hợp pháp

Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách của Thái Việt về bảo mật thông tin người dùng website tại Chính sách bảo mật

Liên kết đến Website khác

Website có cung cấp một số liên kết tới một số trang Web và nguồn dữ liệu khác. Khách hàng cần phải tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Thái Việt sẽ không thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác tại các trang Web và nguồn liên kết này. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm pháp lý liên quan tới tính chính xác, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và tất cả các nội dung được hiển thị là tài sản độc quyền khai thác và thuộc sở hữu của Thái Việt. Mọi nhu cầu sử dụng, trích dẫn đều không được gây thiệt hại cho chúng tôi và phải tuân thủ:

 • Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, không dùng cho mục đích thương mại
 • Các sao chép đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc. Tất cả các nội dung hiển thị tại Website này không được phép nhân bản, công bố cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả các Website khác mà không được sự chấp thuận của Thái Việt.

Điều chỉnh và sửa đổi

Thái Việt bảo lưu quyền chỉnh sửa, thay đổi,hoặc chấm dứt hoạt động của Website này tại bất cứ thời điểm nào.

Quy định viết đánh giá

Mọi bài viết trên website của Thái Việt đều cho phép người dùng đánh giá dưới quan điểm và thái độ cá nhân độc giả. Nếu phát hiện đánh giá của người dùng vi phạm nội dung cộng đồng, đánh giá của bạn sẽ không được phép hiển thị tại trang web của chúng tôi.