Mục đích và phạm vi thu thập

Thông tin chính trên website chúng tôi thu thập của khách hàng là họ tên, số điện thoại và hạng bằng lái xe khách có nhu cầu học và thi. Đây là thông tin bắt buộc khi quý khách hàng muốn sử dụng dịch vụ. Nhân viên sẽ dùng số điện thoại để liên hệ xác nhận, tư vấn và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khi tiến hành giao dịch online, chúng tôi chỉ lưu lại thông tin về đơn hàng đã được thanh toán của khách hàng. Hoá đơn này sẽ được lưu trữ để tránh các trường hợp tranh chấp xảy ra. Mọi thông tin về số tài khoản và thông tin cá nhân khác sẽ không được giữ lại.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật mọi hoạt động khi sử dụng dịch vụ dưới tên và số điện thoại đăng ký với website. Mọi hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, thay đổi thông tin cần được thông báo kịp thời cho trung tâm. Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời và phù hợp.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn. Đồng thời, chúng tôi duy trì các biện pháp để bảo đảm tính nguyên vẹn, an toàn, bảo mật thông tin mà khách hàng cung cấp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thái Việt chỉ sử dụng thông tin được khách hàng cung cấp để:

  • Tư vấn các dịch vụ học, thi bằng lái xe và các dịch vụ liên quan
  • Giao giấy tờ, hóa đơn và hồ sơ theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp
  • Gửi thông báo về lịch học, lịch thi, lịch khám sức khoẻ,…. tới khách hàng đã là học viên
  • Liên hệ với khách hàng trong những trường hợp cần thiết
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến dịch vụ mà khách có nhu cầu

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ tại trung tâm cho đến khi học viên có bằng lái. Trong thời gian này, thông tin của khách hàng là bắt buộc để học viên tiếp nhận mọi thông tin từ trung tâm. Nếu học viên đã hoàn thành chương trình học và thi, muốn huỷ bỏ thông tin cá nhân thì trung tâm sẽ huỷ ngay khi có yêu cầu.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – SÁT HẠCH LÁI XE THÁI VIỆT

Địa chỉ VPĐD: 201 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy

Hotline: 19000329

Nếu khách hàng cho rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà chưa được phép thì bạn có quyền khiếu nại đến văn phòng theo địa chỉ ở trên. Công ty có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề bảo mật thông tin khách hàng khi các bằng chứng người dùng cung cấp có cơ sở.

Phương tiện và công cụ để người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân

Thái Việt sẽ bảo vệ mọi thông tin của khách hàng bằng phương thức an ninh phù hợp. Mọi hình thức truy cập, công bố hoặc sử dụng thông tin cá nhân trái phép sẽ không được phép xảy ra. Các phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin được thực hiện bởi hệ thống máy chủ của công ty. Việc bảo mật thông tin riêng của người dùng là tuyệt đối bởi hệ thống và nhân viên cần để thực hiện mục đích trao đổi thông tin với khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của mọi khách hàng được Thái Việt được cam kết bảo mật theo các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân đã được quy định. Việc sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi khách hàng đồng ý hoặc trường hợp đặc biệt theo luật định. Công ty sẽ không sử dụng, chuyển giao hay cung cấp cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong những trường hợp máy lưu trữ thông tin bị hacker tấn công và bị mất dữ liệu cá nhân, Thái Việt sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Cùng với đó, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng được biết. Tuy nhiên, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Thái Việt thì phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin này. Ban quản lý Thái Việt sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin được cung cấp là không chính xác.