Đề 50

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi 2:

Xe ô tô tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây?

Câu hỏi 3:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 4:

Trên đường cao tốc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 5:

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 6:

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?

Câu hỏi 7:

Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt?

Câu hỏi 8:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có một làn xe cơ giới trừ đường cao tốc, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h?

Câu hỏi 9:

Người lái xe phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho các xe nào nêu dưới đây?

Câu hỏi 10:

Người điều khiển xe mô tô phải giảm tốc độ và hết sức thận trọng khi qua những đoạn đường nào dưới đây?

Câu hỏi 11:

Hành khách có các quyền gì khi đi trên xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định?

Câu hỏi 12:

Trong đô thị, người lái xe buýt, xe chở hàng phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 13:

Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo quy định được ghi ở dưới đây?

Câu hỏi 14:

Khi điều khiển xe mô tô tay ga xuống đường dốc dài, độ dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 15:

Niên hạn sử dụng của ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi tính bắt đầu từ năm sản xuất là bao nhiêu năm?

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

Câu hỏi 17:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 18:

Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

Câu hỏi 19:

Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

Câu hỏi 20:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 21:

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

Câu hỏi 22:

Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

Câu hỏi 23:

Biển 1 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 24:

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 25:

Vạch dưới đây có tác dụng gì?

Câu hỏi 26:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 27:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 28:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 29:

Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 30:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 31:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 32:

Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

Câu hỏi 33:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 34:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 35:

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?