Đề 53

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 2:

Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 3:

Người có giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được điều khiển loại xe nào?

Câu hỏi 4:

Người có giấy phép lái xe hạng E được điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 5:

Khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, ngoài việc bị thu hồi giấy phép lái xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian bao nhiêu năm?

Câu hỏi 6:

Bạn đang lái xe trong khu vực đô thị từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau và cần vượt một xe khác, bạn cần báo hiệu như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 7:

Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 8:

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) trong trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 9:

Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây?

Câu hỏi 10:

Khi gặp xe buýt đang dừng đón, trả khách, người điều khiển xe mô tô phải xử lý như thế nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 11:

Người lái xe khách phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 12:

Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì ở dưới đây?

Câu hỏi 13:

Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây?

Câu hỏi 14:

Để giảm tốc độ khi ô tô đi xuống đường dốc dài, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 15:

Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ có tác dụng gì?

Câu hỏi 16:

Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Câu hỏi 17:

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

Câu hỏi 18:

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

Câu hỏi 19:

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 20:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

Câu hỏi 21:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu hỏi 22:

Biển nào báo hiệu “Kết thúc đường đôi”?

Câu hỏi 23:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 24:

Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

Câu hỏi 25:

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

Câu hỏi 26:

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 27:

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Câu hỏi 28:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 29:

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu hỏi 30:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 31:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 32:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 33:

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu hỏi 34:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 35:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?