Đề 20

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

“Làn đường” là gì?

 
Câu hỏi 2:

Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 3:

Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 4:

Người có giấy phép lái xe hạng D được điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 5:

Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 6:

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 7:

Trên đoạn đường hai chiều không có giải phân cách giữa, người lái xe không được vượt xe khác trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 8:

Trong các trường hợp dưới đây, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô cần thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 9:

Người điều khiển xe mô tô phải giảm tốc độ và hết sức thận trọng khi qua những đoạn đường nào dưới đây?

Câu hỏi 10:

Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?

Câu hỏi 11:

Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 12:

Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 13:

Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp?

Câu hỏi 14:

Khi đèn pha của xe đi ngược chiều gây chói mắt, làm giảm khả năng quan sát trên đường, người lái xe xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 15:

Xe mô tô và xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải bắt buộc có đủ bộ phận giảm thanh không?

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Câu hỏi 17:

Biển nào cấm quay xe?

Câu hỏi 18:

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Câu hỏi 19:

Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Câu hỏi 20:

Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

Câu hỏi 21:

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

Câu hỏi 22:

Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

Câu hỏi 23:

Biển nào sau đây là biển “Đường trơn”?

Câu hỏi 24:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 25:

Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

Câu hỏi 26:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 27:

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 28:

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Câu hỏi 29:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Câu hỏi 30:

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 31:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 32:

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 33:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 34:

Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

Câu hỏi 35:

Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?